co-Robie.pl | Co teraz robisz??
 

W ramach prowadzonej polityki prywatności serwi Co-Robie.pl nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych osób tu zarejestrowanych.

Serwis nie sprzedaje i nie handluje informacjami osobistymi wprowadzanymi w Panelu Użytkownika. Dane na temat działalności użytkownika, mogą zostać przekazane organom ścigania, na wyraźną prośbę. Aby uchronić się przed niepowołanym dostępem do swojego konta, serwis zaleca wprowadzenia bezpiecznego hasła i nie rozpowszechniania w żaden sposób.

Co-Robie.pl poleca zachować szczególną ostrożność podczas wpisywania swojego numeru telefonu oraz danych prywatnych do profilu, użytkownik przechowuje wszelkie dane w swoim profilu na własną odpowiedzialność.

W razie zapomnienia hasła przez użytkownika, serwis umożliwia jego przypomnienie na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Osobiste hasło dostępowe przechowywane jest w bezpiecznej bazie danych z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Serwis może edytować profil użytkownika w przypadku wprowadzenia przez niego niezgodnych z prawem opisów lub treści naruszające dobro i moralność drugiego człowieka.

Co-Robie.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystane przez osoby trzecie dane zawarte w publicznej części profilu.

Cookie to mały plik, zwykle zawierający unikalny identyfikator, wysyłany na Twój komputer przez stronę www.

Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak aby akceptowała ona wszystkie pliki cookie, usuwała je lub informowała gdy plik cookie zostanie wysłany.

UWAGA: Jeśli użytkownik wyłączy obsługę plików cookie w swojej przeglądarce, musi liczyć się z ograniczonym działaniem serwisu.

Serwis Co-Robie.pl korzysta z własnych plików cookie w celu:

  • Sprawdzania danych dostępowych, podczas logowania
  • Wyświetlania reklam
  • Szacowania ruchu
  • Prowadzenia badań
  • W pewnych okolicznościach serwis może wyrazić zgodę na udostępnianie za jego pomocą kampanii reklamowych z użyciem plików cookie, które nie są związane z serwisem Co-Robie.pl. Odpowiedzialność za pliki cookie kampanii reklamowych ponosi reklamodawca.

Reklamodawcy i inne kampanie nie mają dostępu do plików cookie serwisu.