co-Robie.pl | Co teraz robisz??
 


Dodawanie wiadomości bezpośrednio z innej strony

Aby dodać wiadomość z innej strony użyj linka (tzw. link sharingowy): http://co-robie.pl/home/?add=tresc_wiadomosci
gdzie, tresc_wiadomosci to informacja którą chcesz przekazać do pola wpisywania wiadomośc.
Pole wiadomości zostanie wypałnione jak tylko użytkownik zaloguje się na swój profil.

Przykładem zastosowania linka sharingowego może być Twoja strona lub blog. Dzięki informacji udostępnianej we wiadomościach użytkowników Co-Robie.pl zyskujesz popularność swojej strony.

Przesyłanie linku aktualnej strony do pola wiadomości

Aby stworzyć linka kopiujący adres strony na której został on wklejony i przepisujący cały jej adres do pola wiadomości na co-robie.pl po klikniąciu przez użytkownika skorzystaj z kodu:

<script type="text/javascript" src="http://www.co-robie.pl/js/ref.js"></script>
<a href="#" onclick="reflink();">
<img src="http://www.co-robie.pl/img/dodajdo.png" alt="Dodaj do Co-Robie.pl" 
border="0px" /></a>


Przykładowy przycisk:
Dodaj do Co-Robie.pl


Rodzaje wiadomości

Publiczne

Zwraca 20 ostatnich publicznych wpisów, napisanych przez dowolnego użytkownika w wybranym formacie.

URL:

http://co-robie.pl/api/messages/public.[format].[api_key]

Formaty: xml, json, rss

Znajomi

Zwraca wpisy przyjaciół określonego użytkownika, w danym formacie.

URL:

http://co-robie.pl/api/messages/friends/[user].[format].[api_key]

Formaty: xml, json, rss

Użytkownik

Zwraca wszystkie publiczne wiadomości określonego użytkownika, w danym formacie.

URL:

http://co-robie.pl/api/messages/user/[user].[format].[api_key]

Formaty: xml, json, rss

Ostatnie

Zwraca ostatnie publiczne wiadomości określonego użytkownika, w danym formacie.

URL:

http://co-robie.pl/api/messages/latest/[user].[format].[api_key]

Formaty: xml, json, rss

Wysyłanie

Wysyła publiczną wiadomość. Zwraca szczegóły lub błąd w określonym formacie.

URL:

http://co-robie.pl/api/messages/send.[format].[api_key]

Meroda:
POST

Wymagane parametry:
 • username
  (login użytkownika lub jego ID)
 • password
  (hasło do logowania)
 • message
  (treść wpisu do dodania)
Formaty: xml, json

Usuwanie

Usuwa wiadomości zautoryzowanego użytkownika. Zwraca szczegóły operacji, lub błąd w określonym formacie.

URL:

http://co-robie.pl/api/messages/delete.[format].[api_key]

Metoda:
POST

Wymagane parametry:
 • username
  (login użytkownika lub jego ID)
 • password
  (hasło do logowania)
 • message_id
  (ID wiadomości)
Formaty: xml, json

Wiadomości prywatne

Wiadomości

Zwraca wszystkie prywatne wiadomości dla autoryzowanego użytkownika, w wybranym formacie.

URL:

http://co-robie.pl/api/direct_messages/messages.[format].[api_key]

Metoda:
POST

Wymagane parametry:
 • username
  (nazwa użytkownika do autoryzacji)
 • password
  (hasło użytkownika do autoryzacji)
Formaty: xml, json, rss

Send

Wysyła wiadomość prywatną do użytkownika o określonej nazwie lub ID. Zwraca szczegóły wiadomości w wybranym formacie.

URL:

http://co-robie.pl/api/direct_messages/send.[format].[api_key]

Metoda:
POST

Wymagane parametry:
 • username
  (nazwa użytkownika do autoryzacji)
 • password
  (hasło użytkownika do autoryzacji)
 • message
  (nazwa albo ID adresata)
Dodatkowe opcje:
 • reply
  (ID wiadomości, do stworzenia odpowiedzi)
 • direct
  (nazwa lub ID odbiorcy)
Formaty: xml, json

Kasowanie

Kasuje bezpośrednie wiadomości autoryzowanego użytkownika i zwraca szczegóły lub komunikat błędu.

URL:

http://co-robie.pl/api/direct_messages/delete.[format].[api_key]

Metoda:
POST

Wymagane parametry:
 • username
  (nazwa użytkownika do autoryzacji)
 • password
  (hasło użytkownika do autoryzacji)
 • message_id
  (ID wiadomości do usunięcia)
Formaty: xml, json

Działania użytkownika

Znajomi

Zwraca listę znajomych określonego użytkownika.

 • URL:
  http://co-robie.pl/api/users/friends/[user].[format].[api_key]
 • Formaty: xml, json
 • Usage example:
   http://co-robie.pl/api/users/friends/johnny.xml
  ou
  http://co-robie.pl/api/users/friends/12345.json

Obserwujący

Zwraca listę obserwujących danego uzytkownika.

URL:

http://co-robie.pl/api/users/followers/[user].[format].[api_key]

Formaty: xml, json
Przykład:
http://co-robie.pl/api/users/followers/diana.json
ou
http://co-robie.pl/api/users/followers/584.xml

Szczegóły użytkownika

Zwraca szczegóły użytkownika w określonym formacie.

URL:

http://co-robie.pl/api/users/details/[user].[format].[api_key]

Formaty: xml, json
Przykład:
http://co-robie.pl/api/users/details/diana.json.f9cv8d97c90d8c6f2cab37bb6d1f1335
ou
http://co-robie.pl/api/users/details/584.xml.f9f16d97c90d8c6f23sb37bb6d1f1992

Znajomości

Tworzenie znajomości

Dodaje wybranego użytkownika do zatwierdzonej listy znajomych. Zwraca szczegóły operacji.

Metoda:

POST

Wymagane parametry:
 • username
  (nazwa użytkownika do autoryzacji)
 • password
  (hasło użytkownika do autoryzacji)
 • friend
  (nazwa lub ID znajomego do dodania)
URL:
http://co-robie.pl/api/friendships/create.[format].[api_key]

Formaty: xml, json

Kasowanie

Kasuje wybranego użytkownika z listy znajomych.

Metoda:

POST

Wymagane parametry:
 • username
  (nazwa użytkownika do autoryzacji)
 • password
  (hasło użytkownika do autoryzacji)
 • friend
  (nazwa lub ID znajomego do usunięcia)
URL:
http://co-robie.pl/api/friendships/destroy.[format].[api_key]

Formaty: xml, json